EN
Ürünler
TRANSMİTTER&İNDİKATÖRLER
TRANSMİTTER&İNDİKATÖRLER

     

 

 

ONAYLI İNDİKATÖRLER
Onay sertifikasına sahip ,tek veya birden çok loadcell ile bağlanabile
DİĞER İNDİKATÖRLER
Alım ve satım işlerinde kullanılmayan , tek veya birden çok loadcell i
TRANSMİTTER
Yük hücresindeki veri akmını sağlar